Matrix-RhinoGold-Nữ trang

Matrix-RhinoGold-Nữ trang

Matrix-RhinoGold-Nữ trang

Tài liệu và video hướng dẫn thiết kế mẫu nữ trang, các ứng dụng trong ngành nữ trang, thiết kế nhẫn, dây chuyền, lắc tay với sự hỗ trợ của phần mềm Gemvision Matrix hoặc Rhino Gold hoặc các phần mềm chuyên cho nữ trang khác

Hiển thị: Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
BỘ CD 70 BÀI THỰC HÀNH THIẾT KẾ NỮ TRANG VỚI RHINOGOLD 4.0
Đây là tài liệu dưới dạng bài tập, có đầy đủ hình màu và hướng dẫn cực kì chi tiết, dù là tiếng Anh ..
 
200.000đ
HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ NỮ TRANG NÂNG CAO VỚI MATRIX 6 LEVEL 1
Đây là tài liệu hướng dẫn với các nội dung nâng cao hơn về phần mềm Matrix, bạn được cung cấp các ki..
 
130.000đ
HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ NỮ TRANG NÂNG CAO VỚI MATRIX 6 LEVEL 2
Với phần hướng này không còn đơn thuần là thiết kế nhẫn nữa mà bạn sẽ được thiết kế các sản phẩm khá..
 
120.000đ