Thanh toán

Thanh toán

Hướng dẫn thanh toán.

Thông tin chuyển khoản: Vietcombank chi nhánh Bình Tây, Quận 6- Trần Thị Yến, Stk: 0251002665679.